× Info

Spørgsmål om Varelotteriet og spillet

Generelt om spillet

1. Hvor mange trækninger er der i en sæson?

Der er 6 trækninger i en sæson. 6. trækning er der en stor trækning, der indeholder 5 gange flere gevinster, som i de øvrige trækninger. Herudover afholdes en ekstra trækning i forbindelse med 3. trækning, kaldet Xtra Chancen.

2. Hvor mange serier og sæsoner er der på et år?

Der er 2 serier pr. år med hver 2 sæsoner. En sæson går fra ultimo marts - ultimo juni, ultimo juni - ultimo september, ultimo september - ultimo december samt ultimo december - ultimo marts.

3. Hvad koster det at spille med?

Lodsedlen kan købes til hver enkelt af de 6 trækninger (fornyelseslodseddel), for en hel hele sæson (gennemgående lodseddel) og for en hel serie (2 sæsoner). Det koster 520 kroner at spille med i en hel serie (12 trækninger), 260 kroner hel sæson (6 trækninger) og 37 kroner pr. trækning (1.-5. trækning). 6. trækning, som indeholder 5 gange flere gevinster, koster 75 kroner, såfremt man spillede på loddet i 5. trækning. Ønsker nogen alene at spille med i 6. trækning, og vedkommende ikke har spillet i 5. trækning, betales købelodspris på 112 kroner. Herudover kan Xtra Chancen tilkøbes for 25 kr. pr. sæson til et eksisterende lodnummer. Se en samlet prisoversigt her.

4. Hvordan spiller jeg med?

Du kan spille med på to måder:

  • Du kan spille med direkte her, hvor du kan købe dit lodnummer ved at oprette en Betalingsservice aftale, hvilket er en nem måde at spille med på. Dit personlige lodnummer vil fremgå af din betalingsoversigt fra dit pengeinstitut, og du vil ikke have en fysisk lodseddel at skulle passe på. Gevinster vil automatisk blive indsat på din konto, og dit lodnummer vil blive fornyet til hver hovedfornyelse.
  • Eller via en forhandler (se oversigt over forhandlere her), hvor du kan få flere informationer om spillet og samtidig selv vælge, om du vil spille pr. trækning eller for en hel sæson (3 måneder) eller en hel serie (6 måneder).

5. Hvor og hvornår kan jeg se trækningslisten?

Trækningslisten offentliggøres i danske dagblade samt på trækningsdagen her, på DR’s tekstTV side 758 samt hos forhandlerne, se nærmeste her).

6. Hvor meget bliver der udbetalt i gevinster?

Cirka 62 procent betales tilbage i gevinster. Den samlede gevinstpulje i hver sæson er på 33.477.000 kroner. I 1.-5. trækning er der i hver trækning gevinster for 3.309.400 kroner, i 6. trækning er gevinstsummen 14.073.000 kroner, og Xtra Chancen 2.857.000 kroner. Se en samlet gevinstplan her.

7. Kan jeg vinde flere gange på min lodseddel i løbet af en serie?

Ja, det kan du godt! Faktisk kan du vinde flere gange i løbet af en trækning. Du kan vinde, hvis dit nummer udtrækkes, nummeret før eller efter udtrækkes, ligesom du kan vinde på det tocifrede endetal og sidegevinster til endetallet.

8. Hvad går Varelotteriets overskud til?

Overskuddet går til humanitære og sociale formål, herunder lærlingeuddannelserne indenfor håndværk og industri - se donationsmodtagere her.

9. Hvad er den største gevinst?

Den største gevinst er på 3 millioner kroner og udtrækkes én gang i hver sæson. De øvrige trækninger er den største gevinst 1 million kroner. Heruover udtrækkes Xtra Chancen på 1½ million kroner én gang i forbindelse med 3. trækning.

10. Er alle numrene med i hver trækning?

Ja, alle numrene er med i hver trækning! Det betyder, at har man vundet i f.eks. 3. trækning, har man lige så stor chance som alle andre for at vinde i 4. trækning.

11. Hvem udtrækker vindernumrene?

Det gør Notarius Publicus (Københavns Byret).

Spiller du hos en forhandler

12. Hvordan får jeg udbetalt min gevinst?

Når du spiller hos en forhandler, henvender du dig hos forhandleren med din lodseddel. Alle gevinster på mellem 12,50 og 2.000 kroner udbetales kontant hos forhandleren. Ved gevinster på beløb over 2.000 kroner udleveres et gevinstbevis af forhandleren. Gevinstbeviset og lodsedlen indsendes elektronisk eller pr. post af spilleren til Varelotteriet, der herefter udbetaler gevinsten.

13. Jeg har glemt at hente min gevinst, hvad gør jeg?

Gevinster, der ikke er afhentet inden tre måneder efter en sæsons udløb, tilfalder lotteriet, og ethvert krav på gevinsterne er herefter tabt. Ønsker du at få en e-mail/sms automatisk, når du har vundet, kan du oprette dig og tilmelde din e-mail/telefonnummer på Min side.

14. Kan jeg få flyttet mine lodsedler til en ny forhandler?

Ja, det kan man godt. Du skal blot tage din lodseddel med til en anden forhandler - så sørger forhandleren for resten. Ligeledes kan du få udbetalt eventuelle gevinster hos den nye forhandler  (se oversigt over forhandlere her).

15. Min lodseddel er bortkommen - hvad skal jeg gøre?

Er en lodseddel bortkommet hos spilleren, skal spilleren registrere loddet her. Spilleren kan herefter forny lodsedlen, når salgsperioden er udløbet, og ingen andre har ønsket at forny den pågældende lodseddel.

16. Min lodseddel er bortkommen, og der er gevinst på nummeret - hvad gør jeg?

Klik her og følg vejledningen. Herefter udbetales eventuelle gevinster tre måneder efter en series afslutning (januar og juli). 

Spiller du via Betalingsservice (BS)

17. Hvordan tilmelder jeg mig BS?

Hvis du har købt din lodseddel hos en forhandler, og du har den fysiske lodseddel, kan du tilmelde din lodseddel til BS her.

18. Hvordan får jeg min lodseddel, når jeg spiller via BS?

Når du tilmelder dig en BS aftale, får du ikke længere en fysisk lodseddel. På din betalingsoversigt fremgår dit lodnummer. Du skal på den måde ikke længere være bange for at smide lodsedlen væk, idet dit nummer er registreret elektronisk hos Varelotteriet og BS, og dine gevinster indsættes automatisk på din bankkonto. Dog skal du være opmærksom på, at betalingsoversigten er dit bevis på, at du spiller i Varelotteriet.

19. Hvorfor er mit fulde CPR-nummer nødvendigt for registrering hos BS?

Dette er et krav fra pengeinstistutterne, hvor aftalerne i første instans oprettes og etableres derefter hos BS. Aftalegrundlaget er baseret på både spillerens kontonummer og CPR-nummer, og uden dette kan det ikke lade sig gøre at oprette en BS-aftale gennem banken. Dette er en sikkerhedsforanstaltning overfor spilleren, idet kombinationen af kontonummer og CPR-nummer er en unik identifikation af kontohaver og kontonummer. Varelotteriet sletter oplysninger omkring CPR-nummer og har kun spillernes navn, adresse og evt. telefonnummer registreret.

20. Jeg spiller via BS og har ændret navn, adresse eller kontonummer.

Hvis du ændrer pengeinstitut og kontonummer, skal du via det nye pengeinstitut flytte aftalen til det nye kontonummer. Det er kun via pengeinstitutterne, der kan flyttes aftaler. Aftalen skal ikke afmeldes.

21. Jeg spiller via BS, men ønsker ikke længere at spille hos Varelotteriet.

Din BS-aftale skal blot afmeldes i dit pengeinstitut.

22. Jeg spiller via BS - hvornår indsætter I min gevinst på kontoen?

Gevinster bliver indsat på din bankkonto den første hverdag i den efterfølgende måned. Enkelte af vore forhandlere har andre tidsfrister.

23. Jeg spiller via BS - hvornår trækker I penge til fornyelse?

Pengene til fornyelsen bliver trukket hhv. primo januar, primo april, primo juli og primo oktober, som er starttidspunkterne for en ny serie. Dette vil fremgå af din betalingsoversigt fra BS.

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE FOR VARELOTTERIETS TRÆKNINGER. LÆS MERE