Næste trækning om:
02
DAGE
01
TIMER
11
MIN
46
SEK
Info

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE FOR VARELOTTERIETS TRÆKNINGER – SERIE 267

 

København 14. april 2020

 

I forlængelse af den danske regerings beslutning af 11. marts 2020 om nedlukning af ikke kritiske offentlige instanser bliver Varelotteriets trækninger udført i henhold til ekstraordinær trækningsprocedure.

Ved normal trækningsprocedure igangsætter Notarius Publicus ved Københavns Byret en trækning via et dedikeret lotterisystem (Trækningssystemet) leveret af JN Operationsanalyse ApS. Det er selve Trækningssystemet, der færdiggør den endelige vilkårlighed ved hver trækning. Resultatet af en normal trækning fremsendes herefter til Varelotteriet, der indlæser resultatet således, præmiebeviser med videre kan frembringes. Varelotteriets eksterne revisor BHA Statsautoriseret Revision A/S modtager ligeledes en kopi af trækningen, og kontrollerer, at Varelotteriets præmiebeviser stemmer overens med resultatet fra Trækningssystemet.

Som følge af den danske regerings beslutning af 11. marts 2020 om nedlukning kan Varelotteriets trækninger indtil videre ikke eksekveres som normalt ved Notarius Publicus ved Københavns Byret.

I stedet vil nedenstående nødprocedure blive udført:
Der opsættes en autoriseret nødkopi af JN Operationsanalyse ApS’ trækningssystem ved Varelotteriets hovedkontor (Nødtrækningssystem). Der er således tale om samme system som ved normal procedure, blot opstillet på anden adresse. Dermed fastholdes vilkårlighedselementet som ved en normal trækning.

Under overværelse og kontrol af BHA Statsautoriseret Revision A/S vil Varelotteriets personale igangsætte en trækning via Nødtrækningssystemet. Resultatet af trækningen indlæses herefter af Varelotteriet som normalt, hvormed BHA Statsautoriseret Revision A/S ligeledes kan kontrollere, at Varelotteriets præmiebeviser stemmer overens med resultatet fra Nødtrækningssystemet. Dermed fastholdes den eksterne kontrol som ved en normal trækning.

Så snart det igen er muligt at udføre trækningerne som normalt ved Notarius Publicus ved Københavns Byret, vil den normale procedure blive genoptaget.

 

Varelotteriet

Anders Kristoffer Holst
Adm. Direktør

Forside
Spil med
Tilmeld Betalingsservice
Min side
Tjek om du har vundet
Om Varelotteriet
Vinderhistorier