× Info

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE FOR 5. OG 6. LODTRÆKNING I VARELOTTERIETS SERIE 266 Sæson B

 

København 12. marts 2020

 

Som følge af den danske regerings beslutning af 11. marts 2020 om nedlukning af ikke kritiske offentlige instanser vil der blive iværksat en ekstraordinær trækningsprocedure for 5. og 6. lodtrækning i Varelotteriets serie 266 Sæson B.

Ved normal trækningsprocedure igangsætter Notarius Publicus ved Københavns Byret en trækning via et dedikeret lotterisystem (Trækningssystemet) leveret af JN Operationsanalyse ApS. Det er selve Trækningssystemet, der færdiggør den endelige vilkårlighed ved hver trækning. Resultatet af en normal trækning fremsendes herefter til Varelotteriet, der indlæser resultatet således præmiebeviser med videre kan frembringes. Varelotteriets eksterne revisor BHA Statsautoriseret Revision A/S modtager ligeledes en kopi af trækningen, og kontrollerer, at Varelotteriets præmiebeviser stemmer overens med resultatet fra Trækningssystemet.

Som følge af den danske regerings beslutning af 11. marts 2020 kan trækningerne den 13. og 20. marts 2020 ikke eksekveres som normalt ved Notarius Publicus ved Københavns Byret
I stedet vil følgende nødprocedure blive udført:
Der opsættes en autoriseret nødkopi af JN Operationsanalyse ApS’ trækningssystem ved Varelotteriets hovedkontor (Nødtrækningssystem). Der er således tale om samme system som ved normal procedure, blot opstillet på anden adresse. Dermed fastholdes vilkårlighedselementet som ved en normal trækning.

Under overværelse og kontrol af BHA Statsautoriseret Revision A/S vil Varelotteriets personale igangsætte en trækning via Nødtrækningssystemet. Resultatet af trækningen indlæses herefter af Varelotteriet som normalt, hvormed BHA Statsautoriseret Revision A/S ligeledes kan kontrollere, at Varelotteriets præmiebeviser stemmer overens med resultatet fra Nødtrækningssystemet. Dermed fastholdes den eksterne kontrol som ved en normal trækning.

Så snart det igen er muligt at udføre trækningerne som normalt ved Notarius Publicus ved Københavns Byret, vil den normale procedure blive genoptaget.

Varelotteriet


Anders Kristoffer Holst
Adm. Direktør

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE FOR 5. OG 6. LODTRÆKNING I VARELOTTERIETS SERIE 266 SÆSON B. Læs mere her