× Info

Sådan spiller du med...

Spil via forhandler

Hos forhandlerne kan du vælge at købe din lodseddel pr. trækning eller gennemgående for en hel sæson, (en sæson er 3 måneder, og der er trækning to gange pr. måned). Det er således også muligt at købe en lodseddel midt i en periode for enten en enkelt trækning eller resten af en sæson. Hvordan du ønsker at spille, kan du aftale med forhandleren. Læs dog nedenstående for nærmere beskrivelse.

Gennemgående

De fleste spillere ønsker at spille gennemgående – dvs. betale for alle 6 trækninger på én gang (260 kroner eller 285 kr. incl. Xtra Chancen) – eller for de tilbageværende trækninger i en sæson. Se priser her. På denne måde skal du ikke huske at forny din lodseddel ved hver trækning.

Pr. trækning

Hvis du ønsker at spille pr. trækning, skal det ske hos forhandleren, her får man den pågældende træknings lodseddel udleveret. Du får samtidig retten til at spille på det samme nummer trækningen efter, forudsat at du husker at forny lodsedlen i salgsperioden. Se datoer her.

En træknings lodseddel koster 37 kroner – dog koster 6. træknings lodseddel 75 kroner, såfrem man har spillet på lodnummret i 5. trækning, da der i denne trækning udtrækkes flest gevinster samt hovedgevinsten på 3 millioner kroner. Ønsker du kun at spille med i 6. trækning, er prisen 112 kroner – samme pris som 5. og 6. trækning tilsammen.

Xtra Chancen

Xtra Chancen kan tilkøbes for 25 kr. pr. sæson til et lodnummer. Udtrækningen af Xtra Chancen foregår i forbindelse med Varelotteriets 3. trækning.
Xtra Chancen udtrækkes som en separat trækning, hvormed en spiller principielt både kan vinde præmier for 3. trækning samt gevinsten fra Xtra Chancen, såfremt Xtra Chancen er tilkøbt til det pågældende lod.
I det Xtra Chancen dermed er et valgfrit tilkøb til et lod, kan en spiller også vælge ikke at spille på Xtra Chancen. I fald det pågældende lodnummer udtrækkes med Xtra Chancen gevinst, og spilleren ikke har købt Xtra Chancen til sit nummer, betragtes præmien som ikke vundet, idet Xtra Chance loddet ikke har været aktivt.
Det fremgår af spillerens lodseddel eller spillerens betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvilke lodder en spiller har købt Xtra Chancen til. Det er spillerens eget ansvar at sikre, at spillerens indkøb stemmer overens med spillerens ønsker for deltagelse i Varelotteriet samt Xtra Chancen.

Tilmelding til BetalingsService

Ønsker du at tilmelde din lodseddel til BetalingsService (BS), kan du tilmelde din lodseddel her. Så snart lodnummeret er registreret hos Nets, vil du modtage et brev herom, og du vil i løbet af kort tid kunne se oprettelse af aftalen på din BS-oversigt. Du vil ikke længere være i besiddelse af en fysisk lodseddel, men via din BS-oversigt kan du se nummeret, når du bliver opkrævet. BS-oversigten bliver derfor din dokumentation for, at du spiller med i lotteriet. Ligeledes indsættes gevinster automatisk på din bankkonto.

Spil med via www.varelotteriet.dk/spil

Her på hjemmesiden kan du købe de såkaldte gennemgående lodnumre, dvs. for en hel sæson eller for resten af den igangværende sæson. Betalingen af disse sker via Betalingsservice (BS) og dermed fornyes din lodseddel automatisk hvert kvartal, når en ny sæson starter (ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december). Denne opkrævning finder sted primo januar, primo april, primo juli og primo oktober. Du modtager ikke nogen fysisk lodseddel, men via din BS-oversigt kan du se lodnummeret. BS-oversigten bliver derfor din dokumentation for, at du spiller med i lotteriet. Ligeledes indsættes gevinster automatisk på din bankkonto.
 
Hvis en bestilling og spil via en BS-aftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (resten af indeværende sæson) med sit betalingskort.

EKSTRAORDINÆR TRÆKNINGSPROCEDURE FOR VARELOTTERIETS TRÆKNINGER. LÆS MERE