× Info

Varelotteriets persondatapolitik & cookiespolitik

Persondatapolitik:


Introduktion:
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Varelotteriet indsamler/registrerer, deler og bruger dine personoplysninger. Du vil også finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder.

 

De data, som Varelotteriet registrerer, er reguleret af ”Lov om behandling af personoplysninger”. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.
Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven.
Ved at bruge Varelotteriets tjenester accepterer du, at Varelotteriet som dataansvarlig bruger dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Dataansvarlig:
Varelotteriet er dataansvarlig for de data, der indhentes.
Varelotteriets fulde navn er: Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri, CVR: 17481819.
Rosbæksvej 5
2100 København Ø
Tlf.: 39 29 60 88
E-mail: info@varelotteriet.dk

 

Indsamling af oplysninger:
Ved registrering eller deltagelse i eksempelvis konkurrencer samt ved køb af lodder indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere dit spil hos Varelotteriet eller ønske om nyheder fra Varelotteriet. Ved visse former for køb og udbetaling af store præmier indsamler Varelotteriet ligeledes oplysning om bankforbindelse og kontonummer samt personligt CPR-nummer. Disse oplysninger har ligeledes til formål at sikre korrekt gennemførelse af transaktioner mellem forbrugeren og Varelotteriet.
Varelotteriet indsamler endvidere personoplysningerne tilhørende alle besøgende, der får adgang til vores hjemmesider, sociale medie-sider eller tjenester via enhver mobilapplikation, platform, eller anden enhed samt ved navnekøb hos vores fysiske forhandlere.
Varelotteriet kan anvende disse personoplysninger til fremsendelse af informationer om eventuelle gevinster, fornyelsestidspunkter mv. Varelotteriet kan ligeledes fremsende markedsføring for tilsvarende produkter samt i henhold til specifikke samtykker.
For at kunne holde dine oplysninger opdaterede og korrekte supplerer og opdaterer Varelotteriet dine personoplysninger ved at indhente oplysninger fra private og offentlige registre. Det gælder f.eks. adresseoplysninger.

Du vil til enhver tid kunne anmode om indsigt i dine indsamlede personoplysninger, kræve berigtigelse, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til den direkte markedsføring, afmelde eller tilmelde services eller anmode om dataportabilitet af dine oplysninger. Læs mere herom i afsnittet Dine rettigheder nedenfor.

 

Indsamlingskilder og anvendelse af personoplysninger:
Oplysninger, som indsamles ved onlinespil:
Når du har bestilt lodsedler via www.varelotteriet.dk, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse og andre vigtige oplysninger om dit spil. Dette sker til den mailadresse eller det mobilnummer, der blev oplyst, da du bestilte dit spil. Samtidig bruges oplysningerne til oprettelse og betaling af dit spil. Se afsnit om betalingsløsninger nedenfor. 

SMS/MobilePay spillere:
Når du har bestilt lodsedler via din mobiltelefon, bruger vi dine oplysninger til at sende bekræftelse og andre vigtige oplysninger om dit spil. Dette sker til det mobilnummer, der blev oplyst, da du bestilte dit spil. Samtidig bruges oplysningerne til oprettelse og betaling af dit spil. Se afsnit om betalingsløsninger nedenfor.

Oplysninger, som indsamles via lokal forhandler:
Hvis dine kontaktoplysninger fremgår på forsiden af din lodseddel, kan Varelotteriet anvende disse oplysninger til fremsendelse af informationer om eventuelle gevinster, fornyelsestidspunkter mv. Varelotteriet kan ligeledes fremsende markedsføring for tilsvarende produkter. Du vil til enhver tid kunne afmelde denne service, eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til den direkte markedsføring, ved at kontakte din forhandler eller Varelotteriet. Se også afsnit om dine rettigheder nedenfor.

Oplysninger, som indsamles via Min Side:
Når du foretager en bestilling på www.varelotteriet.dk, kan der oprettes en brugerprofil på tjenesten ’Min Side’ for dig, hvis du ikke allerede har en. Brugerprofilen indeholder oplysninger om dit spil hos Varelotteriet samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail. På Min Side er det muligt at foretage ændringer i dit spil samt ændre i navn, adresse, telefon-nummer og e-mail. Ændringerne registreres herefter hos Varelotteriet.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt:
Varelotteret indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os via mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er typisk oplysninger om navn og lodnummer. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som, adresse, email eller telefonnummer. 

Oplysninger, som indsamles som abonnement på nyhedsbrev:
Vælger du at abonnere på Varelotteriets nyhedsbrev, indsamler vi din mailadresse og evt. telefonnummer for at kunne sende nyhedsbrevet. Afmelding af nyhedsbrevet kan foretages på www.varelotteriet.dk

Oplysninger, som indsamles via Klub Varelotteriet:
Tjenesten ’Klub Varelotteriet’ udbydes af Varelotteriet som en tilbudsservice til Varelotteriets aktive kunder gennem en ekstern trejdepart [Billetsalget.Dk ApS, cvr: 34472548].
Nogle Klub Varelotteriet-tilbud kan kræve, at du afgiver samtykke, således at leverandøren kan kontakte dig i forbindelse med den endelige aftale om et givent Klub Varelotteriet-tilbud. Ved afgivelse af dette samtykke, vil Varelotteriet videregive de relevante kontaktoplysninger til pågældende leverandør. Hvis du benytter Klub Varelotteriet, skal du være opmærksom på, at Varelotteriet ikke er ansvarlig eller hæfter for disse tredjeparts tilbud, som vil have deres egne privatlivspolitikker.


Eksterne Databehandlere 

Aftalepartnere og IT-leverandører:
Varelotteriet benytter en bred vifte af IT-services og IT-systemer. I nogle af disse gemmes og administreres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden for dine data i al håndtering.
Systemerne er cloud-løsninger eller installeret af leverandøren, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til eksterne databehandlere sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Varelotteriet sørger bl.a. for at indgå databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Webanalysefirmaer:
Varelotteriet benytter eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd og brugerfeedback på vores hjemmesider herunder sociale-medie sider. Disse virksomheder håndterer personoplysninger med intet andet formål end at sikre leveringen af virksomhedernes tjenester og services i forbindelse med markedsføring og salg af Varelotteriet. Oplysningerne er først og fremmest data, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau – læs evt. mere om cookies nedenfor.

Interne IT-systemer:
Internt håndterer Varelotteriet personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer, vores kundeservicesystem og i et system til datahåndtering og dataforbedring. Disse systemer er udarbejdet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af dit spil hos Varelotteriet.

Betalingsløsninger:
Varelotteriet benytter eksterne leverandører – fx MobilePay, ePay, Nets og INmobile – til at håndtere betalinger. Disse leverandører har adgang til personoplysninger såsom navne, adresser og betalingsoplysninger mv. Denne håndtering er nødvendig for, at vi skal kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os.

Ved oprettelse af betalingsserviceaftale registreres data i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelse af spillet og for registrering/validering af din identitet. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere din deltagelse, betaling af spillet og udbetaling af gevinster. Dit navn og adresse kan blive valideret i CPR-registeret, og oplysningerne kan videregives til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftale. De 4 personlige cifre i CPR-nummerets slettes automatisk, når oprettelsen hos Nets er foretaget. Øvrige data anvendes til intern analyse. Eksempelvis i aggregeret form; gennemsnitsalder, geografi mv.

Kontaktydelser:
Varelotteriet benytter eksterne leverandører til at sende information via post, e-mail eller SMS. Disse leverandører har adgang til personoplysninger i form af navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Videregivelse af personoplysninger til virksomhederne har intet andet formål end at sikre leveringen af virksomhedernes tjenester og services i forbindelse med information om gevinster, markedsføring, salg og øvrige meddelelser fra Varelotteriet.

Personoplysninger videregives i øvrigt ikke til tredjemand og anvendes ikke til andre formål end angivet ovenfor, med mindre du konkret giver sit samtykke hertil.

 

Sletning af persondata:
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling af aktivt spil i Varelotteriet, samt ved markedsføring.
Efter kundeforholdets ophør opbevares persondata i 5 år, i henhold til lovgivningen, hvorefter de slettes. Vindere af større gevinster bliver registreret og opbevaret i Varelotteriets fysiske arkiv. I henhold til lovgivningen opbevares disse data i 5 år, hvorefter de slettes.

 

Dine rettigheder:
Du vil til enhver tid kunne anmode om indsigt i dine indsamlede personoplysninger, kræve berigtigelse, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til den direkte markedsføring, afmelde eller tilmelde services eller anmode om dataportabilitet af dine oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.

Procedure for indsigt, rettelser/ændringer anmodning om sletning og dataportabilitet:
Ønsker du at gøre indsigelse mod registreringen, eller ønsker du indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, bedes du rette henvendelse til Varelotteriet på info@varelotteriet.dk.

Procedure om retten til at modtage oplysning om behandling af personoplysninger:
Oplysning om Varelotteriets behandling af personoplysninger fremgår af Varelotteriets gældende persondatapolitik og cookiepolitik. Adgang til disse sker via www.varelotteriet.dk.

Procedure i forbindelse med anmodning om sletning af personoplysninger:
Varelotteriet indsamler alle anmodninger om sletning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Varelotteriet.
Anmodning om sletning skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om sletning derfor medføre, at selve sletningen i Varelotteriets operative-systemer (digitale såvel som fysiske) vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
I Varelotteriets digitale backup-systemer eksekveres sletningen inden for løbende måned plus tre måneder.
Varelotteriet gør opmærksom på, at eventuelle personoplysninger (digitale såvel som fysiske), som Varelotteriet henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare, ikke slettes i forbindelse med anmodning om sletning. Sådanne oplysninger slettes i stedet i henhold til Varelotteriets gældende Persondatapolitik.
Bemærk endvidere, at Varelotteriet kun sletter korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om sletnings profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om sletning, hvor Varelotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen uden at kompromittere beskyttelsen af andres personoplysninger eller Varelotteriets adgang hertil.

Procedure i forbindelse med anmodning om flytning (dataportabilitet) af personoplysninger:
Varelotteriet indsamler alle anmodninger om flytning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Varelotteriet.
Anmodning om flytning skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om flytning derfor medføre, at selve flytning vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
Personoplysninger flyttes til anmoders e-mails adresse i elektronisk format.
Bemærk at Varelotteriet kun flytter korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om flytnings profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om flytning, hvor Varelotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen og uden at kompromittere beskyttelsen af andres personoplysninger.

Procedure i forbindelse med at få indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret):
Varelotteriet indsamler alle anmodninger om flytning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Varelotteriet.
Anmodning om indsigt skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om indsigt derfor medføre, at selve flytning vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
Oversigt over anmoders personoplysninger fremsendes til anmoders e-mails adresse i elektronisk format.
Bemærk at Varelotteriet kun giver indsigt i korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om indsigts profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om indsigt, hvor Varelotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen.

Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering:
Varelotteriet indsamler alle orienteringer om indsigelse mod individuelle automatiske afgørelser, herunder profilering og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse mod individuelle automatiske afgørelser derfor medføre, at selve orienteringen vil være registreret Varelotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.

Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring:
Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere afgivet samtykke til direkte markedsføring eller generel indsigelser herom i øvrigt. Varelotteriet indsamler alle orienteringer mod at anvende personoplysninger til direkte markedsføring og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse mod anvendelse af personoplysninger til direkte markedsføring derfor medføre, at selve orienteringen vil være registreret Varelotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse):
Varelotteriet indsamler alle orienteringer om urigtige personoplysninger samt anmodning om berigtigelse heraf og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@varelotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse om berigtigelse af personoplysninger derfor medføre, at ændringer vil være registreret i Varelotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.Cookie-politik:
Varelotteriet anvender cookies og lignende sporingsteknologi på www.varelotteriet.dk og varelotteriets social-medie tjenester. Ved besøg på Varelotteriets tjenester skrives automatisk en eller flere cookies eller lignende, på din computer/tablet/smartphone eller anden elektroniske enhed, hvor der kommunikeres fra
Varelotteriet bruger disse cookies og lignende sporingsteknologi til at indsamle og bruge personoplysninger om dig (f.eks. din internetprotokoladresse (IP), dit enheds-id, din browsertype og hvornår, hvor ofte og hvor længe du interagerer med Varelotteriets tjenester). Hvis du ikke vælger at slå cookies fra, betragtes det som samtykke til vores brug af cookies.

 

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle hjemmesider anvender cookies. En cookie ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til f.eks. at huske indstillinger på websteder, du tidligere har besøgt. Ofte anvendes cookies også til at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

 

Hjemmesidens brug af cookies:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt siden, og om du er logget ind.

Præferencecookies:
For at sikre dig den mest optimale brugeroplevelse på vores hjemmeside anvender vi præference-cookies, der gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud. Der indsamles ingen personligt identificerbare oplysninger med denne type cookies.

Drifts- og optimeringscookies:
Disse cookies anvender vi til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse.
• Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden.
• Vi bruger også Google Analytics til at målrette vores markedsføring på andre hjemmesider.

Læs mere om dette i nedenstående punkt: Marketing, målrettet annoncering.

De oplysninger, som ved hjælp af cookien indsamles om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere og deles med eksterne databehandlere jf. Varelotteriets gældende Persondatapolitik.

Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider:
Disse cookies anvendes til at følge dig, som bruger, på tværs af dine besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges af 3. part (eksempelvis social-medier som Facebook) til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, der er besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren.

Marketing, målrettet annoncering:
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret og mere relevant marketing-indhold, såsom bannerannoncer. Dette inkluderer også hjemmesider, der ikke er styret eller ejet af Varelotteriet, og derfor uden for kontrol af Varelotteriet. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlige identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål. Enhver information, der lagres med brug af disse cookies, kan blive videreformidlet til 3. part (eksempelvis social-medier som Facebook). Læs mere om dette i ovenstående Persondatapolitik vedrørende databehandlere.

Afvisning af cookies:
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies:
Cookies, som du tidligere har accepteret og dermed lagret på dit apparat, kan slettes af dig på dine egne apparater. Metoden til at slette afhænger af hvilken type apparat du anvender, og hvilken browser du anvender. Du kan finde metoden til sletning i netop din browser ved at søge på internettet efter dette. Bruger du flere forskellige browsere eller flere forskellige apparater, så skal cookies slettes for hver browser/apparat.
Denne form for sletning medfører, at Varelotteriet ikke kan genkende dit apparat, med mindre cookies på ny accepteres.

 

Sikkerhed:
Varelotteriet uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse for at give en sikker behandling af dine personoplysninger.

Varelotteriet benytter industri-standard sikkerhedsprotokoller (2048 bit SSL-kryptering af datateknologi) for at beskytte indsamlede personoplysninger og Varelotteriets øvrige driftsdata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse og beskadigelse.

De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som Varelotteriet anvender, er således beregnet til at levere et behørigt sikkerhedsniveau, som matcher til de risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger.

 

Klageadgang:
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

 

Ændringer:
Varelotteriet kan foretage ændringer i ovennævnte Persondatapolitik og cookie-politik. Ændringer vil blive offentliggjort på her på siden, og det er dit eget ansvar at holde dig informeret om eventuelle ændringer.


Senest opdateret 23. maj 2018


T: +45 3929 6088
E: info@varelotteriet.dk